Wijnholds      
  Administratiekantoor          
Disclaimer Informatie
 

Administratiekantoor Wijnholds aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan als gevolg van het gebruik van deze website. Wij doen ons best, maar kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website juist en volledig is. De inhoud van de website is informatief bedoeld.

Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd, overgedragen of openbaar gemaakt worden door middel van druk, magnetische drager, microfilm of op welke wijze ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Administratiekantoor Wijnholds.

Links : Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites die u kunt oproepen middels de door ons aanbevolen links.
 

 


Alle rechten voorbehouden.
2006 Administratiekantoor Wijnholds

Wij verzorgen
al uw
boekhouding
 
Wij verzorgen
ook uw
belastingaangiften
 
Wij staan u gaarne
met raad en daad
ter zijde

 
  Copyright © 2006, Bordertrain, All rights reserved